Ekopłatnik dostępny pod adrese http://ekoplatnik.lubelskie.pl:8080/ekopl/